RAS - Rasspecifik Avelsstrategi 

Vi följer Rasspecifik Avelsstrategi (RAS). 


Vi följer rasstandarden till den mån vi finner rimlig.

T.ex. enligt rasstandarden ska nospartiets längd skall utgöra ungefär 1/6 av hela huvudets längd, detta anser jag vara för kort enligt våra mål. 

Som exempel är Nalas huvud är 10 cm. 1/6 del av 10 är 1,6 cm. Nalas nosparti är 3,1 cm.

Nospartiet är inte enskilt en avgörande faktor, men andningsförmågan blir inte värre av en längre nos. 


Halsen och bröstkorgen spelar en avgörande roll i andningsprocessen hos människor och djur.


Halsen (luftstrupen och struphuvudet):


Luftstrupen (trachea): Luftstrupen är det rör som transporterar luft från näsan och munnen till lungorna. Den är omgiven av broskringar som förhindrar att den kollapsar när man andas in och ut.

Struphuvud (larynx): Struphuvudet innehåller stämbanden och är platsen där ljud skapas när man talar. Det fungerar som en ventil som reglerar luftflödet in i luftstrupen och lungorna.


Bröstkorgen (thorax):


Bröstkorgen består av revben, bröstben och ryggraden. Den innehåller även muskler som används under andningen.

Interkostalmusklerna: Dessa muskler mellan revbenen hjälper till att höja och sänka bröstkorgen under andningen. När de kontraherar, ökar bröstkorgens volym och möjliggör inandning.

Diafragma: Diafragman är en kupolformad muskel som separerar brösthålan från bukhålan. När diafragman drar ihop sig och drar neråt, skapar det ett undertryck i brösthålan och drar luft in i lungorna, vilket är en viktig del av inandningen. När diafragman slappnar av, pressas luften ut ur lungorna under utandning.

Tillsammans möjliggör halsen och bröstkorgen en kontrollerad och effektiv andningsprocess. Inandning och utandning regleras av muskler och tryckförändringar i bröstkorgen och bukhålan. Halsen reglerar luftflödet till lungorna och möjliggör samtidigt tal. Alla dessa komponenter samarbetar för att säkerställa att kroppen får tillräckligt med syre och eliminerar koldioxid.


En kort hals och en liten bröstkorg kan påverka andningen för en bulldogg till det negativa:


Begränsad lungkapacitet: En liten bröstkorg kan begränsa lungkapaciteten hos hunden. Det innebär att hunden inte kan ta in så mycket luft som en hund med en normalstor bröstkorg. Detta kan göra att hunden blir snabbt trött under fysisk ansträngning och kan ha svårigheter att upprätthålla en hög aktivitetsnivå.


Svårigheter att kyla sig själv: Hunden reglerar sin kroppstemperatur delvis genom att andas. En hund med en begränsad andningskapacitet på grund av en kort hals och en liten bröstkorg kan ha svårt att kyla sig själv genom att andas snabbt vid höga temperaturer. Detta ökar risken för överhettning och värmeslag.


Ökad känslighet för andningsproblem: Begränsad luftvägskapacitet på grund av en kort hals och smala luftrör kan göra hunden mer känslig för olika andningsproblem, som snarkningar, snörvlande och svårigheter att andas. Dessa problem kan förvärras av övervikt, stress eller allergier.


Svårigheter att äta och dricka: En kort hals kan också göra det svårt för hunden att äta och dricka effektivt. Det kan resultera i att hunden äter långsamt eller hostar när den försöker svälja mat eller vatten.


Enligt ras standarden skall den ge intryck för att vara aktiv, lite tråkigt att majoriteten av Franska Bulldoggs inte kan vara aktiva då deras andning förhindrar detta - men det har inte alltid varit så.