ANDNING

Det har inte undgått någon att Franska Bulldoggs har problem med sin andning, detta är ett stort problem. Svenska Kennel Klubben har valt att gå ut med en rekommendation att avelsdjuren ska genomföra en BOAS-gradering. Men vad är det?

Har du en Fransk Bulldogg som inte ska gå i avel? - gör en BOAS-gradering ändå. Det är bra för statistiken och kan hjälpa aveln framöver även om inte just din hund används. 


BOAS-GRADERING ENLIGT RFG-Scheme

RFG-Scheme är en metod för att undersöka andningen och göra en BOAS-gradering. Hälsoprogrammet är framtaget för engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.

Målsättningen med hälsoprogrammet för andning genom BOAS-gradering enligt RFG-Scheme är att förbättra hälsan och minska förekomsten av andningsproblem hos engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.

Det ger hundägare information om hunden är drabbad av BOAS.

Vad är BOAS?

Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome, BOAS, innebär att hunden får svårt att andas eftersom mjukdelarna i nos och hals är lite för stora för utrymmet i luftvägarna.

Vad är RFG-Scheme?

Respiratory Function Grading Scheme, RFG-Scheme, är en metod för att undersöka andningsproblemet BOAS. RFG-Scheme, är utvecklat vid universitet i Cambridge i samarbete med The Kennel Club.


BOAS-gradering från 0-3

Grad 0: Hunden är kliniskt opåverkad och för närvarande fri från andningsbesvär på grund av BOAS. Eftersom BOAS kan utvecklas senare i livet rekommenderas att hunden undersöks flera gånger under sitt liv.

Grad 1: Hunden är kliniskt opåverkad men har lindriga andningsbesvär kopplade till BOAS. Dessa symptom påverkar inte hundens prestation vid belastning. Eftersom BOAS kan utvecklas senare i livet rekommenderas att hunden undersöks flera gånger under sitt liv.

Grad 2: Hunden är måttligt kliniskt affekterad och har måttliga andningsbesvär på grund av BOAS. De bör följas upp och kan kräva behandling av veterinär.

Grad 3: Hunden är kraftigt kliniskt affekterad och har kraftiga andningsbesvär på grund av BOAS. En hund med BOAS grad 3 bör undersökas noggrant och behandlas av veterinär


Källa


LÄS HUR DU KAN HJÄLPA

BLI INFORMERAD & STÄLL KRAVEn aktivare fransk bulldogg, en hund som orkar och kan vara aktiv om den vill. 

VAD GÖR VI?

Vi genomför BOAS-gradering på både tik och hane innan avel. Båda skall få BOAS-gradering 0, vilket är det bästa resultatet. 

Om hunden har genomfört BOAS-gradering vid två års ålder ska inte graderingen ändras om det inte händer något drastiskt med hunden. T.ex. övervikt eller annan sjukdom - enligt veterinär. 


NÄSBORRAR

När BOAS-graderingen genomförs bedömer veterinären även näsborrarna, är de öppna, lindrigt, måttligt eller kraftigt knipna? 

Vi avlar endast på öppna och lindriga, om en hund har lindriga försöker vi matcha med en med öppna näsborrar.

Eller såklart två med öppna näsborrar, men det är mycket som ska vägas in när man gör en matchning. 


MIN HUND HAR INGA PROBLEM MED ANDNINGEN

Dessa ord missbrukas mycket, särskilt i annonser. Lita inte blint på detta, den vanliga personen har oftast inte den utbildning som en veterinär har när de lyssnar med stetoskop.

Var uppmärksam då valpar har i princip inte andningssvårigheter, utan detta utvecklas drastiskt under de första månaderna till två år. Vilket gör det enkelt att missbruka att valparna har ''fri andning''.