SJUKDOMAR


''Allergier och hudbesvär är hälsoproblem som är vanligt förekommande hos den franska bulldoggen. Det förkommer också problem som drabbar skelett och leder såsom ryggproblem och patellaluxation. Den franska bulldoggen är en brakycefal ras, det vill säga att den har en förkortad skalle och nos. Om nosen är överdrivet kort och/eller att näsborrarna är trånga påverkas andningsfunktionen och förmågan att temperaturreglera. En överdrivet förkortad nos i kombination med stora eller utstående ögon medför också att risken för ögonskador ökar.''

Källa SKK


''Om nosen är överdrivet kort och/eller att näsborrarna är trånga påverkas andningsfunktionen och förmågan att temperaturreglera'' 

Vilket vi tolkar som att majoriteten av Franska Bulldoggs har överdrivet kort nos, eftersom majoriteten har problem med andningsfunktion samt förmågan att temperaturreglera. 

Detta är något vi tar på extremt stort allvar, hundarna plågas och kan inte leva ett värdigt liv. Det är både plågsamt för hunden och för ägaren som måste bevittna detta lidande för hunden. ANDNING

Det har inte undgått någon att Franska Bulldoggs har problem med sin andning, detta är ett stort problem. Svenska Kennel Klubben har valt att gå ut med en rekommendation att avelsdjuren ska genomföra en BOAS-gradering. 

En anledning till andningsproblemen är gomseglet (mjuka gommen) som sitter mellan näshålan och svalg. Den är oftast är för lång, slapp och förtjockad. Detta förvärras med tiden.


BOAS-GRADERING ENLIGT RFG-Scheme

- BOAS-gradering ska vara 0 för att ingå i avel

Har du en Fransk Bulldogg som inte ska gå i avel? - gör en BOAS-gradering ändå. Det är bra för statistiken och kan hjälpa aveln framöver även om inte just din hund används. Dessutom får du veta vilken grad av BOAS din hund har, om någon behandling behövs.


RFG-Scheme är en metod för att undersöka andningen och göra en BOAS-gradering. Hälsoprogrammet är framtaget för engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.

Målsättningen med hälsoprogrammet för andning genom BOAS-gradering enligt RFG-Scheme är att förbättra hälsan och minska förekomsten av andningsproblem hos engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.

Det ger hundägare information om hunden är drabbad av BOAS.

Vad är BOAS?

Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome, BOAS, innebär att hunden får svårt att andas eftersom mjukdelarna i nos och hals är lite för stora för utrymmet i luftvägarna.

Vad är RFG-Scheme?

Respiratory Function Grading Scheme, RFG-Scheme, är en metod för att undersöka andningsproblemet BOAS. RFG-Scheme, är utvecklat vid universitet i Cambridge i samarbete med The Kennel Club.


BOAS-gradering från 0-3

Grad 0: Hunden är kliniskt opåverkad och för närvarande fri från andningsbesvär på grund av BOAS. Eftersom BOAS kan utvecklas senare i livet rekommenderas att hunden undersöks flera gånger under sitt liv.

Grad 1: Hunden är kliniskt opåverkad men har lindriga andningsbesvär kopplade till BOAS. Dessa symptom påverkar inte hundens prestation vid belastning. Eftersom BOAS kan utvecklas senare i livet rekommenderas att hunden undersöks flera gånger under sitt liv.

Grad 2: Hunden är måttligt kliniskt affekterad och har måttliga andningsbesvär på grund av BOAS. De bör följas upp och kan kräva behandling av veterinär.

Grad 3: Hunden är kraftigt kliniskt affekterad och har kraftiga andningsbesvär på grund av BOAS. En hund med BOAS grad 3 bör undersökas noggrant och behandlas av veterinär.

KÄLLA

Gomseglet (mjuka gommen)
Gomseglet (mjuka gommen)
Före & efter operation av gomseglet
Före & efter operation av gomseglet
Det som går att operera / det som inte går
Det som går att operera / det som inte går

Normalisera inte snarkningar, hundar snarkar på grund av ett hinder i luftvägarna. 

Att en hund snarkar har alltid sin grund i att luften inte flödar riktigt fritt när hunden andas - dvs det utgör en andningssvårighet i någon grad. Det är dock skillnad på temporär snarkning, eller snarkning som endast sker i ett visst läge. Däremot regelbunden snarkning / snorklande ljud skall ej anses som normalt.

Öppna och knipta näsborrar
Öppna och knipta näsborrar
Snarkningar
Snarkningar

En Brakycefal/kortnosig hund har samma struktur som ''vanlig hund'' men på en mycket mindre yta. Gomseglet är ofta hos en Fransk Bulldogg alldeles för långt och täpper till svalget vid varje andetag. Detta med knipta näsborrar är som att ständigt vara förkyld (tänk dig täppt nästa, i båda näsborrarna) samt att andas genom ett sugrör och dra efter varje andetag.


Kortare hals innebär större risk för BOAS

Inom Svenska kennelklubben finns nu en rekommendation om BOAS-gradering som sedan skall bli krav på de hundar som ska gå i avel, men just nu har ingen uppfödare krav på att BOAS-gradering skall göras. Därför är det så viktigt att valpintressenter börjar ställa krav på uppfödarna. 


Det BOAS-graderingen visar är om hunden klarar av att springa i tre minuter utan att få ansträngd inandning, stertor, stridor eller cyanos och/eller svimning. Det betyder att även om hunden får BOAS 0, betyder inte det nödvändigtvis att hunden kan andas eller värmereglera som en hund med normal anatomi.


Vänligen klicka på videorna och lyssna på ljuden, detta är inte normalt. Dessa hundar är drabbade av kraftig BOAS.

Observera  att det inte går att lyssna efter detta på valpar då det inte har utvecklats än.

"Det är inte försvarbart eller ens lagligt att hundar ska behöva lida på grund av en rasstandard som negativt påverkar deras naturliga funktioner."

Källa


LYSSNA MED HÖRLURAR


BOAS 0

BOAS 2

BOAS 1

BOAS 3


Patellaluxation

- Patellaluxation ska vara 0 för att ingå i avel


Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förskjutas (luxeras) från sitt normala läge i knäleden, den går alltså ur led.

Gradering av patellaluxation sker på en skala från 0 till 3 enligt nedan:

0 = normalt belägen patella som inte kan luxeras

1 = patella kan luxeras manuellt men återgår spontant i normalt läge

2 = patella kan luxeras både manuellt och spontant och kan förbli luxerad

3 = patella är permanent luxerad


Ögon

- Vi avlar för en lite längre nos vilket påverkar ögonen på ett positivt sätt, då de inte blir lika utstående vilket minskar risken för ögonproblem. Vi gör en DNA-analys för ögonsjukdomen -HSF4 (Hereditary cataracts).


Längre nosparti är till fördel för andning samt ögonproblem - när de ska nosa, innebär det huvudet ner i marken. Så långt ner att det nästan är oundvikligt att få in gräs/pinnar eller smuts i ögonen.

Bild från www.hawbucks.nl
Bild från www.hawbucks.nl

Notera hur stor skillnad det blir på ögonen när hunden har en definierad nos RYGG

- Vi strävar mot en lite längre och flexiblare rygg, med lite längre svans för att minska risken för ryggproblem.

Svansen är en förlängning av ryggen, många Franska Bulldoggs är nu svanslösa vilket bidrar till mycket ryggproblem och är ej enligt  rasstandarden.


Ju fler förkalkade diskar, desto större risk för diskbråck. Det finns dock hundar med många förkalkningar som trots det inte får diskbråck. Fysiskt starka, smala och vältränade hundar har till exempel lägre risk för att få diskbråck, trots många förkalkade diskar.

Klicka här för att läsa mer om ryggen.


RYGG DVL2-GEN


Majoriteten av Franska Bulldoggs bär en mutation som heter DVL2 . Det DVL2-genen bland annat gör är att hunden får en skruvsvans / kroksvans, detta bidrar tyvärr till en missbildad rygg.

Hundar kan bära en DVL2-mutation men också ha en normal rygg, detta beror på att genen inte har fullständig penetrans vilket betyder att även om en hund har en DVL2-mutation, visar inte alla som bär den genen symptom. 

Så, en hund med DVL2-genen kan ha milda eller inga symptom alls medan en annan hund med samma gen kan ha mer uttalade symptom.

Penetrans

-Full penetrans innebär att en enda gen ger upphov till en sjukdom.

-En sjukdomsgen har ofullständig penetrans när en individ med den sjukdomsframkallande genen/genotypen inte alltid utvecklar sjukdomen.


Röntgen kan användas för att identifiera eventuella strukturella eller genetiska avvikelser i ryggraden, vilket minskar risken för genetiska sjukdomar. Även om röntgen kan avslöja vissa genetiska eller strukturella avvikelser, ger det ingen garanti för att valparna kommer att vara fria från problem.  


Tyvärr innebär detta att även om båda föräldrarna har en OK rygg, betyder inte det att valparna kommer få en OK rygg. Enda sättet att nästan garantera en OK rygg är att avla på hundar som endast har en kopia av genen, vilket är väldigt svårt då 100% av de Franska Bulldogs som har testats (79) stycken har samtliga två kopior.

En Fransk Bulldogg som har en kroksvans bär på en DVL-2 gen, så även om inte fler Franska Bulldoggs har testats i denna studie så kan man uppskatta att det rör sig om endast få undantag som eventuellt inte bär två kopior. Tyvärr är det inte så enkelt att endast börja avla på dessa få som eventuellt finns, detta skulle leda till en sjuklig inavel. Arbetet i Finland blir väldigt viktigt framöver, då det kommer ske inkorsningar där man kommer kunna fasa bort bland annat DVL-2 genen.

Som tur är har DVL2-genen inte fullständig penetrans. Vårt långsiktiga mål är självklart att avla fram hundar med endast en eller ingen kopia av DVL2-genen.

Ovan är dock ingen anledning att inte genomföra röntgen.

Källa till studien DVL-2HÖFTER

Höftdysplasi (HD) är en ärftlig sjukdom som påverkar höftlederna hos hundar. 

Många större hundraser har krav på höftledsröntgen, en större hund väger mer och det innebär en större belastning på dåliga höfter. Detta betyder dock inte att en mindre hundras inte påverkas.  Höftdysplasi (HD) är en av de mest smärtsamma ärftliga hälsotillstånd som kan påverka en hunds liv.


 Hundens höftleder är viktiga för dess rörlighet och generella välbefinnande. En sund höftled kännetecknas av att höftkulan passar väl in i en djup höftledsskål. 

Höftkulan: Det är den övre änden av lårbenet och är den bollformade delen som passar in i höftledsskålen.

Höftledsskålen: Det är det konkava området där höftkulan passar in. Höftledsskålen utgörs av bäckenbenet.

En hälsosam höftled kännetecknas av att höftkulan passar jämnt och korrekt in i höftledsskålen. Finns problem, som höftledsdysplasi, kan höftkulan och ledskålen inte passa ihop som de bör, vilket kan leda till smärta, inflammation och nedsatt rörlighet.                             


LÄS HUR DU KAN HJÄLPA

BLI INFORMERAD & STÄLL KRAV


VAD GÖR VI?

Vi genomför BOAS-gradering på både tik och hane innan avel. Båda skall få BOAS-gradering 0, vilket är det bästa resultatet.

Vi anser även att hunden skall vara en väl fungerade hund, den skall kunna springa och spåra. Många franska bulldoggs kan inte spåra med deras kraftigt knipna näsborrar, inte heller springa en längre sträcka. I många fall är det så illa att hunden inte kan leka utan att få andnöd och spy.

Vi är ute och löptränar och spårar med våra hundar, om de inte klarar detta är de inte lämpliga för avel.


Innan avel har både tik och hane alltid genomgått följande:

- BOAS-gradering enligt RFG-S - med resultat 0

- Bedömning av näsborrar - med resultat öppna eller lindriga

-Hjärta & Patella - med resultat U.A


Innan avel har våra tikar alltid genomgått följande:

- Ryggröntgen (IVDD)

- Höftledsröntgen (HD)

- DNA-analys av (CMR1), (CDPA &CDDY, IVDD risk), Cystinuria, (CHG), (DM) exon 2 & (HSF4)

Läs mer


- Vi står för kostnaden av BOAS-gradering för alla våra sålda valpar mot uppvisat resultat.NÄSBORRAR

När BOAS-graderingen genomförs bedömer veterinären även näsborrarna, är de öppna, lindrigt, måttligt eller kraftigt knipna?

Att avla på en hund med kraftigt knipna näsborrar innebär att man bryter SKK:s grundlagar, likadana regler gäller för BOAS 2 och 3. Endast i vissa fall motiveras det vara ok att avla på BOAS 1, läs mer om det nedan.

Vi avlar endast på öppna och lindriga, om en hund har lindriga näsborrar försöker vi att göra en matchning med öppna näsborrar.

Om hunden har genomfört en BOAS-gradering, ska detta finnas registrerat på SKKs hemsida 'hunddata'. Här kan ni även se vilken grad på näsborrarna hunden fick, skriv in registeringnumret eller namn. Hemsidan är väldigt petig så man behöver vara noggrann.

När ni har fått upp hunden klickar ni på fliken Veterinär.


MIN HUND HAR INGA PROBLEM MED ANDNINGEN

Dessa ord missbrukas mycket, särskilt i annonser. Den vanliga personen har oftast inte den utbildning som krävs för bedöma vilken grad av boas hunden har, även om hunden kanske kan anses andas ganska fritt kan man fortfarande inte höra det veterinären lyssnar på med stetoskop.

Var uppmärksam då valpar har i princip inte andningssvårigheter, utan detta utvecklas drastiskt under de första månaderna till två år. Vilket gör det enkelt att missbruka att valparna har ''fri andning'' eller ''perfekt andning''


ALLERGI

Hudbesvär och allergier är vanligt förekommande i rasen.

Allergi är ärftligt - vi låter ingen hund som påvisar atopisk allergi gå i avel.


Jag själv lider av atopisk allergi och vet hur jobbigt det är, och att då vara en hund och inte kan medicinera sig själv eller klia där den vill bidrar till ett stort lidande.


I en finsk studie från 2017 redogörs bl a för kopplingen ägarupplevda atopi/allergiproblem och hundras. Efter statistisk analys listades här de 20 (har plockat ut top 5) raser som toppade listan (varje ras representerades av minst 40 individer):


West Highland white terrier

Boxer

Engelsk bulldogg

Dalmatiner

Fransk bulldogg


KÄLLA


MENTALITET

Enligt SKKs beskrivning av en Fransk Bulldogg ska den vara 'trevlig, humoristisk, aktiv och utvecklar ofta stora personligheter.'

Franska Bulldoggs är oftast lite egna och formar stora egna personligheter. De tror att de är större än vad de egentligen är, typiska bulldogg mentaliteten. De ska vara trygga och sociala.

Den Franska Bulldoggen är känd för att ha en bra mentalitet, trygg med en stark självkänsla. Den ska inte bli lätt stressad eller vara ängslig. 

En Fransk Bulldogg är en fantastisk sällskapshund, en roligare och mysigare hund får man leta efter.  Ska inte tala för alla Franska Bulldoggs, men väldigt många frallor är mycket närgångna. De kräver mycket uppmärksamhet. 


Självklart behöver en fransk bulldogg socialiseras och tränas sedan valpstadiet för att forma en trygg grund precis som med andra hundar.

Vi avlar inte på någon hund som uppvisar osäkerhet/stor integritet eller aggressivitet.RAS - Rasspecifik Avelsstrategi

Vi följer (RAS) - Rasspecifik Avelsstrategi.


Vi kan anser inte att 1/6 av hela huvudets längd påverkar hunden positivt, vilket vi också kan se tydligt idag. 

Enligt tidigare rasstandard (ändrades i slutet av 2023 till kort istället för 1/6) ska nospartiets längd skall utgöra ungefär 1/6 av hela huvudets längd, detta anser jag vara för kort enligt våra mål.

Som exempel är Nalas huvud är 10 cm. 1/6 del av 10 är 1,6 cm. Enligt rasstandarden ska hennes nosparti vara 1,6 cm.

Nospartiet är inte enskilt en avgörande faktor, men andningsförmågan blir inte värre av en längre nos.


Allt är relativt, jag anser Nalas nos vara kort. Jämför man med en anatomiskt normal hund anser jag Nalas nos vara extremt kort.

Franska Bulldoggs utan svans, eller en stubb som inte täcker anus är inte enligt rasstandarden citat rasstandard ''Svansen skall vara medfött kort, men helst så lång att den täcker anus''. 

Citat från rasstandarden ''Nostryffeln skall vara svart, bred, trubbig och uppåtsvängd, med väl öppna och jämnstora näsborrar'' Detta är dock något som många inte kritiserar även om det inte är enligt rasstandarden. 


Enligt rasstandarden skall den ge intryck för att vara aktiv, bedrövligt att majoriteten av Franska Bulldoggs inte kan vara aktiva då deras andning förhindrar detta - men det har inte alltid varit så.


Halsen och bröstkorgen spelar en avgörande roll i andningsprocessen hos människor och djur


Halsen (luftstrupen och struphuvudet):


Luftstrupen (trachea): Luftstrupen är det rör som transporterar luft från näsan och munnen till lungorna. Den är omgiven av broskringar som förhindrar att den kollapsar när man andas in och ut.

Struphuvud (larynx): Struphuvudet innehåller stämbanden och är platsen där ljud skapas när man talar. Det fungerar som en ventil som reglerar luftflödet in i luftstrupen och lungorna.


En kort hals och en liten bröstkorg kan påverka andningen för en bulldogg till det negativa:

Begränsad lungkapacitet: En liten bröstkorg kan begränsa lungkapaciteten hos hunden. Det innebär att hunden inte kan ta in så mycket luft som en hund med en normalstor bröstkorg. Detta kan göra att hunden blir snabbt trött under fysisk ansträngning och kan ha svårigheter att upprätthålla en hög aktivitetsnivå.


Svårigheter att kyla sig själv: Hunden reglerar sin kroppstemperatur delvis genom att andas. En hund med en begränsad andningskapacitet på grund av en kort hals och en liten bröstkorg kan ha svårt att kyla sig själv genom att andas snabbt vid höga temperaturer. Detta ökar risken för överhettning och värmeslag.


Ökad känslighet för andningsproblem: Begränsad luftvägskapacitet på grund av en kort hals och smala luftrör kan göra hunden mer känslig för olika andningsproblem, som snarkningar, snörvlande och svårigheter att andas. Dessa problem kan förvärras av övervikt, stress eller allergier.


Svårigheter att äta och dricka: En kort hals kan också göra det svårt för hunden att äta och dricka effektivt. Det kan resultera i att hunden äter långsamt eller hostar när den försöker svälja mat eller vatten.Franska Bulldoggs ''fiser''


Det har blivit en rasfråga att den Franska Bulldoggen fiser och snarkar mycket, ''sådan är den rasen'' vilket för en som är insatt är väldigt ledsamt. Det är varken gulligt eller roligt, och ska inte anses vara en del av rasen.

Franska Bulldoggs har tyvärr ofta känsligare magar, vilket i sin tur med svårsmält mat innebär gasig mage. 

Tarmfloran är ur balans om hunden fiser konstant och illaluktande, en fransk bulldogg ska inte fisa mer än någon annan hundras. Gör hunden det är fodret inte rätt eller så kan hunden ha allergi / någon annan sjukdom som behöver utredas.De tre godkända färgerna

Det kan kanske anses tråkigt att det endast finns tre godkända färger, men det finns en bra anledning till det. När man fokuserar på att bevara särskilda färgmönster kan det leda till en begränsad genetisk mångfald. Detta ökar risken för inavel, vilket i sin tur kan öka sannolikheten för att recessiva genetiska defekter blir framträdande. 

Hundens färg påverkar inte bara det yttre, det visuella, utan har också en inverkan på den inre hälsan. Att hävda att man inte bryr sig om färgen utan endast fokuserar på hälsan blir därmed en motsägelse.

För Franska Bulldoggar, som redan har en hög grad av hälsorisker, innebär en "ovanlig färg" som t.ex. merle eller blå en extrem påverkan på en redan sårbar hund.

Kennelklubben i Storbritannien skriver själva på deras hemsida följande ''Kennelklubben kommer inte att registrera merle-valpar. Detta beror på att merle-genet i denna ras innebär en ökad risk för hörsel- och synproblem''  

Dessa färger uppnås ofta genom avel av uppfödare som inte är anslutna till Svenska Kennelklubben (SKK). Ofta handlar det om så kallad "fulavel", en snabb avelsmetod som drivs av efterfrågan och vinst snarare än kontrollerad och ansvarsfull avel. Risken för ärftliga sjukdomar och andra hälsoproblem är därmed extremt hög.

Färgen "blå" hos franska bulldoggar är förknippad med en genetisk variant som kallas "dilution gene" (förtunningssgen) även ''dilution alopecia'', som kan påverka pigmenteringen i pälsen. Vissa uppfödare kan avla för denna specifika genetiska variant för att producera hundar med en blåaktig pälsfärg. Blå färg är inte tillåten i rasstandarden för fransk bulldogg, de är inte önskvärda enligt bland andra den amerikanska rasklubben - därför att de ger genetiska defekter.

Problemet är att den genetik bakom den blå färgen i vissa fall också kan vara kopplad till andra genetiska variationer som påverkar hundens struktur, inklusive luftvägarna. Detta ökar risken för andningsproblem, särskilt hos en redan brachycephalic ras som fransk bulldogg.


Godkända färgerna är: 

Brindle (tigrerad)

 Fawn (gul) 

Pied (skäck) 

Även enfärgat vitt är tillåtet men inte önskvärt på grund av ökad hälsorisk.

Klicka här för att läsa mer om hur färgerna påverkar hunden.


FÄRG

Enfärgat eller tigrerad:

Fawn: Enhetlig färg från ljus till mörk fawn. Blekare färg är tillåtet på benens insidor och buksidorna. Med eller utan svart mask, dock föredras svart mask. Ibland förekommer vita tecken i begränsad omfattning.

Tigrerad: 

Fawnfärgad med måttligt mörk brindleteckning vilken karakteriseras av diagonala ränder vilka ger en effekt av tigerrandning. Tigreringen får inte vara så omfattande att den döljer grundfärgen fawn. Svart mask får förekomma. Begränsat med vita tecken är tillåtet.

Vita markeringar och fläckar:

Tigrerad pälsfärg med måttligt eller övertecknat med vitt: S.k. skäck där de vita fläckarna idealiskt är fördelade över hela kroppen. Viss fläckig pigmentering i huden är tillåtet.

Fawn med måttligt eller övertecknat med vitt: S.k. fawn och vit där de vita fläckarna idealiskt är fördelade över hela kroppen. Viss fläckig pigmentering i huden är tillåtet.

Nostryffeln ska vara svart hos alla färgvarianter, aldrig brun eller blå.

Helt vita hundar, förutsatt att de har svart nostryffel och svarta ögonlocksränder, är tillåtna men inte att eftertrakta beroende på risken för dövhet.


Citat från rasstandarden KÄLLA