MENTALITET

Enligt SKKs beskrivning av en Fransk Bulldogg ska den vara 'trevlig, humoristisk, aktiv och utvecklar ofta stora personligheter.'

Franska Bulldoggs är oftast lite egna och formar stora egna personligheter. De tror att de är större än vad de egentligen är, typiska bulldogg mentaliteten. De ska vara trygga och sociala. 


En Fransk Bulldogg är oftast anpassningsbar, och anpassar sig efter situation. Vilket gör att de ofta är enkla att ha med på olika platser.


Självklart behöver en fransk bulldogg socialiseras och tränas sedan valpstadiet för att forma en trygg grund precis som med andra hundar.

 

Vi avlar inte på någon hund som uppvisar osäkerhet/stor integritet eller aggressivitet.